Zwroty

Odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży:

  • Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać listownie lub e-mailem. Następnie zwracane produkty należy odesłać w terminie nie dłuższym niż 14 dni, wraz z dowodem zakupu. Adres do korespondencji oraz zwrotów:

 

BIURO OBSŁUBI KLIENTA:

 

OUTFIT world fashion

Piłsudskiego 39 lok.125

05-120 Legionowo

Email: biuro@outfit.com.pl   

 

  • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrotu można dokonać przykładowo za  pośrednictwem Poczty Polskiej / firmy kurierskiej – sprzedający pokrywa koszty przesyłki zwrotnej od 5,20zł - 15zł, pod warunkiem uzgodnienia ze sprzedającym wyboru firmy kurierskiej.
  • Po otrzymaniu zwrotnej przesyłki, kwota wydatkowana na zakup towaru oraz koszt przesyłki zwrotnej zostanie zwrócona konsumentowi w ciągu 14 dni na konto podane w formularzu odstąpienia od umowy.      

 

 

 Brak możliwości odstąpienia od umowy:

  • Prawo zwrotu nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest dostarczona rzecz, której po użyciu nie można zwrócić ze względów na ślady użytkowania lub ze względów higienicznych.

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Darmowe dostawy Szybkie płatności Darmowe zwroty
Instant SSL